• คู่มือการใช้งานระบบอิงค์แท๊งค์ รุ่นมาตรฐาน
  หลักเบื้องต้นในการดูแลดังนี้
  - น้ำหมึกที่นำมาใส่ในแท๊งค์ต้องมั่นใจว่าใช้กับระบบอิงค์แท๊งค์ได้
  - ไม่ควรพิมพ์งานต่อเนื่องในจำนวนมากๆ ควรสั่งงานเป็นชุดๆ
  - ควรใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดใช้งานเป็นเวลานานๆ
  - ศึกษาวิธีการใช้งานทั้งเครื่องพิมพ์ และระบบอิงค์แท๊งค์ให้เข้าใจก่อนใช้งาน
  10 ตุลาคม 2555
 • คู่มือการใช้งาน ตลับหมึกรุ่นยาว LC-37/57 , 38/39
  การติดตั้งตลับหมึกรุ่นยาว
  ***ก่อนติดตั้ง ต้องมั่นใจว่าหัวพิมพ์ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานและต้องใช้ตลับแท้ในการทดสอบงานพิมพ์เท่านั้น***
  08 เมษายน 2555
 • คู่มือการใช้งานระบบอิงค์แท๊งค์ รุ่น M-BOX
  หลักเบื้องต้นในการดูแลดังนี้
  - น้ำหมึกที่นำมาใส่ในแท๊งค์ต้องมั่นใจว่าใช้กับระบบอิงค์แท๊งค์ได้
  - ไม่ควรพิมพ์งานต่อเนื่องในจำนวนมากๆ ควรสั่งงานเป็นชุดๆ
  - ควรใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดใช้งานเป็นเวลานานๆ
  - ศึกษาวิธีการใช้งานทั้งเครื่องพิมพ์ และระบบอิงค์แท๊งค์ให้เข้าใจก่อนใช้งาน
  11 ตุลาคม 2555
 • คู่มือการใช้งานระบบอิงค์แท๊งค์ รุ่น SQUARE BOX
  หลักเบื้องต้นในการดูแลดังนี้
  - น้ำหมึกที่นำมาใส่ในแท๊งค์ต้องมั่นใจว่าใช้กับระบบอิงค์แท๊งค์ได้
  - ไม่ควรพิมพ์งานต่อเนื่องในจำนวนมากๆ ควรสั่งงานเป็นชุดๆ
  - ควรใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดใช้งานเป็นเวลานานๆ
  - ศึกษาวิธีการใช้งานทั้งเครื่องพิมพ์ และระบบอิงค์แท๊งค์ให้เข้าใจก่อนใช้งาน
  11 ตุลาคม 2555
 • คู่มือติดตั้งชุดเฟือง สำหรับตลับ Brother TN-2060 / 2260 / 2280
  สำหรับ เปลี่ยนเมื่อต้องการเติมผงหมึกกับตลับที่ติดมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
  11 ตุลาคม 2555
Page 1/1